Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầm cố cổ phiếu
ttb
(TBTCO) - Tin từ Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck TTB) cho hay, hàng triệu cổ phiếu của các lãnh đạo công ty này cầm cố tại một số công ty chứng khoán (CTCK) bị bán giải chấp nhằm thu hồi vốn.