Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cam kết ổn định tỷ giá
ty gia
(TBTCO) - Sau một thời gian dài thị trường mới xuất hiện cân đối giá mua vào - bán ra USD bị co hẹp đến như vậy. Nếu tỷ giá hạ nhiệt nhanh và mạnh, hẳn là sẽ có ngân hàng lỗ.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình mang “sinh mạng chính trị” ra để cam kết ổn định tỷ giá, nhưng niềm tin trên thị trường vẫn có những thời điểm lung lay.
(TBTCO) - Thống đốc Nguyễn Văn Bình mang “sinh mạng chính trị” ra để cam kết ổn định tỷ giá, nhưng niềm tin trên thị trường vẫn có những thời điểm lung lay...