Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cam kết thoái vốn
thoái vốn
(TBTCO) - Ngày 14/4, tại TP. Hồ Chí Minh các tổng công ty, công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước đã ký cam kết với UBND TP.Hồ Chí Minh hoàn thành thoái vốn hơn 3.606 tỷ đồng trong năm 2015.