Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cấm nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Trung Quốc
cam nhap gia cam
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát yêu cầu cấm nhập khẩu tất cả các loại gia cầm và sản phẩm gia cầm dưới mọi hình thức từ Trung Quốc.