Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấm quảng cáo sữa
giá sữa
(TBTCO) - Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi tháng 5/2015 giảm 1-5,5% so với tháng 4/2015, do thực hiện quy định của Chính phủ về việc cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 2 tuổi.