Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ
Cán bộ công chức
(TBTCO) - Hà Nội triển khai quy định mới về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng, thực hiện thống nhất từ ngày 1/7/2018, trong toàn hệ thống chính trị thành phố.
luong
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Kiểm tra hàng dự trữ
(TBTCVN) - “Tinh gọn lại bộ máy là một vấn đề khá nhạy cảm vì liên quan đến con người.
(TBTCO) - Hoàn thiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.
pu mat
(TBTCO) - Vẫn biết, với sự phát triển ào ạt của khoa học công nghệ, thì mô hình tổ chức bộ máy của ngành Thuế cùng đã bộ lộ một số bất cập, lạc hậu, cần có sự điều chỉnh, thay đổi...
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.
Đồng chí Trần Quốc Vượng
(TBTCO) - Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong từng suy nghĩ, hành động đều phải đặt mình vào vị trí là “công bộc”, “đầy tớ” của nhân dân như Bác đã dạy;
Hải quan Đình Vũ
(TBTCO) - Chiều 14/5, Tổng cục Hải quan đã có thông cáo về kết quả xác minh, xử lý hàng loạt cán bộ công chức có hành vi ngừa tiêu cực trong thực thi công vụ xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải quan Hải Phòng.
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7.
(TBTCO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, trước hết cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ - một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, rất khó, phức tạp và hệ trọng.