Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ
cong
(TBTCO) - Bắt đầu từ quý III/2019, TP Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chi thu nhập tăng cho cán bộ, công chức dựa trên chỉ số số hài lòng của người dân và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Xuất phát từ yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ của cán bộ công chức…
Hà Nội
(TBTCO) - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn với dự kiến giảm khoảng 2.178 người theo quy định, tiết kiệm hơn 42 tỷ đồng mỗi năm.
dự án vốn vay WB
(TBTCO) - 65 học viên là cán bộ của các ban quản lý dự án vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) ở 63 tỉnh, thành phố đã tham dự khóa đào tạo về quản lý tài chính dự án cho các dự án vay vốn WB, do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) phối hợp với WB tại Việt Nam tổ chức sáng 27/6, tại Hà Nội.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã trao quyết định cho ông Đàm Viết Nghị, Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị (Tổng cục Hải quan) kể từ 15/6/2019.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu
(TBTCO) - Sẽ tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu tất cả cán bộ thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm toán phải thực hiện nghiêm quy định, công khai hóa, có sự giám sát của nhân dân, áp dụng công nghệ để chống hành vi lợi dụng quyền lực nhằm nhũng nhiễu, tiêu cực.
thuế hòa bình
(TBTCO) - 50 cán bộ thuế ở Hòa Bình đã được trang bị, bổ sung kiến thức về CNTT để chuẩn hóa điều kiện tiêu chuẩn các chức danh ngạch công chức và sử dụng các ứng dụng phần mềm phục vụ công tác soạn thảo, tính toán, trình chiếu cũng như các hiểu biết về máy tính, mạng internet....
kiêm nhiệm
(TBTCO) - Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo quy định không phải là đối tượng hưởng lương từ chi phí quản lý dự án, do đó không được hưởng chi thu nhập tăng thêm.