Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ Sở Xây dựng bị đình chỉ công tác
chặt cây
(TBTCO) - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ phòng Quản lý hạ tầng môi trường và công trình ngầm gồm Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng; ông Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng; ông Lê Trung Ngọc, cán bộ phòng.