Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cán bộ xã
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019.
TT
(TBTCO) - Chiều 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về một loạt những vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực từ TPP, hội nhập, chất lượng tăng trưởng, khoảng cách giàu nghèo…. cho đến chất lượng BOT, chống tham nhũng…
tro cap
(TBTCO) - Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.
luong
(TBTCO) - Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 1/7/2017, nhưng không vượt quá tổng số biên chế được giao năm 2017.
cán bộ xã
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh lương hưu đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, sẽ tăng 8% đối với toàn bộ đối tượng (không phân biệt thời điểm nghỉ hưu), thực hiện từ ngày 1/1/2015.