Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cản đà nẵng
cang da nang
(TBTCO) - Sáng ngày 01/01/2015, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã tổ chức đón tấn hàng đầu năm 2015 và công bố tấn hàng thứ 6 triệu thông qua Cảng trong năm 2014 trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các khách hàng, chủ tàu...