Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cân nhắc phương án đổi thương hiệu
Sau thảm họa MH370, MH 17,
(TBTCO) - Malaysia Airlines (MAS) đang phải đối mặt với khó khăn sau hai thảm họa hàng không liên tiếp là MH370 vào tháng 3/2014 và MH17 vào tháng 7/2014. Hiện hãng hàng không này đang cân nhắc tới phương án chuyển nhượng cho một nhà đầu tư khác để có thể tiếp tục kinh doanh dưới thương hiệu mới.