Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cảng biển TP. Hồ Chí Minh
cang bien
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh.