Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cảng Nha Trang
cnt
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, với mức giá khởi điểm là 11.900 đồng/cổ phần.