Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa căng thẳng thương mại giữa Mỹ -Trung Quốc
Cao su
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam, khối lượng xuất khẩu (XK) cao su 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 1,06 triệu tấn, với giá trị 1,45 tỷ USD; tăng 19,9% về khối lượng nhưng giảm 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.