Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Căng thẳng thương mại toàn cầu
do uc
(TBTCO) - Ngày 9/7, Bộ trưởng phụ trách Thương mại, Du lịch và Đầu tư của Australi Steven Ciobo đã cảnh báo về những nguy cơ từ căng thẳng thương mại toàn cầu, trong bối cảnh thương mại nước này đạt mức kỷ lục mới.