Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cảng xanh
tôm càng xanh
(TBTCO) - Việt Nam hướng tới mục tiêu, đến năm 2025, diện tích nuôi tôm càng xanh đạt 50.000 ha, sản lượng đạt 50.000 tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 100 triệu USD.
cang xanh
(TBTCVN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu và áp dụng mô hình phát triển cảng biển theo hướng "cảng xanh" thân thiện với môi trường.
VGR
(TBTCO) - Ngày 12/4/2018, hơn 63,25 triệu cổ phiếu của Công ty CP Cảng Xanh Vip (mã Ck VGR), với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 632,5 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.