Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cạnh tranh
Moi truong kinh doanh
(TBTCO) - Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về môi trường kinh doanh, song khoảng cách về chất lượng môi trường kinh doanh của Việt Nam so với nhóm nước ASEAN 4 đang ngày càng cách biệt trên nhiều chỉ số, do đó mục tiêu vào nhóm nước ASEAN 4 của Việt Nam đang dần trở nên thách thức hơn.
RCEP
(TBTCO) - RCEP là khu vực có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, song một số quốc gia yêu cầu không quá cao về chất lượng sản phẩm – điều đang gặp phải trong CPTPP, EVFTA… do đó, phù hợp với trình độ của phần lớn doanh nghiệp Việt, mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu cho doanh nghiệp.
tt
(TBTCO) - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
nang suất
(TBTCO) - Nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh... sẽ giúp các doanh nghiệp Việt đương đầu với những đối thủ lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ, có trình độ quản lý hiện đại, trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập.
dn
(TBTCVN) - Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) cho biết, các doanh nghiệp đã tận dụng được cơ hội thuế quan rất tốt từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).
MB BANK
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, chính thức điều chỉnh, thay đổi giờ cut-off (thời gian chót) kể từ ngày 3/12/2020 đối với các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng điện tử.
thue
(TBTCO) - Những cải cách của ngành Thuế đã góp phần giúp đất nước thăng hạng trong báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu.
logistics
(TBTCO) - Với việc Việt Nam ký kết và triển khai các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP... đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, vấn đề chi phí logistics đã được nêu lên nhiều năm qua nhưng hiện vẫn là điểm nghẽn cần được dỡ bỏ.
logistic
(TBTCO) - Chi phí logistic hiện nay ở Việt Nam được đánh giá là cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng, chi phí logistic cao là điểm nghẽn, là yếu tố gây cản trở, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.