Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cạnh tranh không lành mạnh
xúc xích đức
(TBTCO) - Tòa án phúc thẩm khu vực Duesseldorf, Đức đã ra phán quyết công ty chế biến xúc xích Wiltmann có hành vi thao túng thị trường, cho phép giới chức chống độc quyền của Đức áp đặt các mức phạt đối với công ty này trong cái gọi là vụ bê bối "xúc xích".
luat canh tranh
(TBTCO) - Luật Cạnh tranh 2018 có rất nhiều điểm tiến bộ, nhất là những nội dung quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế có tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hay các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh, xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh…
khieu nai
(TBTCO) - Mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 10.000.000 đồng/vụ việc; đối với hành vi hạn chế cạnh tranh là 100.000.000 đồng/vụ việc.
cạnh tranh không lành mạnh
(TBTCO) - Theo quy định tại dự thảo thông tư về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, mức phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh sẽ từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.
cạnh tranh
(TBTCO) - Theo số liệu từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), trong năm 2015, Cục đã tiến hành điều tra tiền tố tụng 46 vụ việc doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh và nộp NSNN 1,85 tỷ đồng.
bao hiem hoc sinh
(TBTCO) - Nghiêm cấm các DN bảo hiểm sử dụng các biện pháp hành chính như văn bản hành chính của các cơ quan quản lý, công văn liên tịch giữa các Sở giáo dục và đào tạo... có tính chất áp đặt người tham gia bảo hiểm phải mua bảo hiểm tại DN bảo hiểm được chỉ định.