Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cao tốc Bắc Nam
TT
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý với đề nghị của Chính phủ về chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sang hình thức đầu tư công, sau khi đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.
tv
(TBTCO) - Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.
khởi công
(TBTCO) - 2 trong tổng số 5 dự án thuộc cao tốc Bắc - Nam theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã không lựa chọn được nhà đầu tư sau khi tổ chức đấu thầu. Vậy, các dự án này sẽ được triển khai theo hình thức nào để có thể hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra vào cuối năm 2021.
cao tốc
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định về việc hủy thầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
cao tốc
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
giao thông
(TBTCO) - Đến hết tháng 9/2020, Bộ Giao thông vận tải đã khởi công và hoàn thành 24 dự án. Dự kiến, trong 3 tháng cuối năm 2020 có thêm 4 dự án khởi công và 20 dự án hoàn thành, nâng số lượng công trình giao thông được khởi công và hoàn thành trong năm 2020 lên 48 dự án.
cao tốc
(TBTCO) - Sau 10 ngày gia hạn đóng thầu, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu vẫn không có nhà đầu tư dự thầu. Bộ Giao thông vận tải quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư.
cao tốc
(TBTCO) - Theo Bộ Giao thông vận tải, 2 dự án đấu thầu theo phương thức đối tác công tư (PPP) cao tốc Bắc - Nam là QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
ct
(TBTCO) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 2,750 triệu tỷ đồng, tăng 37,5% so với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 2 triệu tỷ đồng (theo Nghị quyết 26 của Quốc hội).