Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp điện lưới quốc gia
cù lao chàm
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bố trí vốn ngân sách trung ương để thực hiện Dự án "Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam bằng cáp ngầm" trong kế hoạch 2016-2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
cu lao cham co dien
(TBTCO) - Bộ Công thương cho biết vừa chính thức công bố Dự án đầu tư xây dựng công trình “Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam bằng cáp ngầm” được phê duyệt tại Quyết định số 12183/QĐ-BCT.