Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp giấy phép lái xe số tự động
giấy phép lái xe
(TBTCO) - Tháng 9/2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ sửa xong Thông tư 46 để trình Bộ Giao thông vận tải xem xét ban hành thông tư sửa đổi về việc bổ sung thêm chương trình đào tạo và cấp giấy phép lái xe số tự động. Đây được xem là một động thái nhằm bắt kịp trào lưu hiện nay.