Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp hoá đơn
hóa đơn
(TBTCO) - Ngày 9/1/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 80/TCT-KTNB yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế.
Hạ thủy
(TBTCO) - Chi cục Quản lý khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến đến cuối tháng 10 này, tỉnh sẽ có 4 tàu đánh bắt thủy sản bằng vỏ thép được hạ thuỷ; trong đó, có 2 tàu hiện đã hạ thuỷ.
Không cấp hóa đơn lẻ khi bán tài sản đảm bảo tiền vay
(TBTCO) - Đây là nội dung được Tổng cục Thuế kết luận trong văn bản trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về cấp lẻ hóa đơn khi bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện.