Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp mới
Đầu tư
(TBTCO) - 9 tháng năm 2019, có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với tổng số vốn (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 431,7 triệu USD.
mã định danh, chi cục thuế khu vực
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định cấp mới và đóng mã định danh của một số đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.Hà Nội.
thẻ căn cước
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
xk gao
(TBTCO) - Bộ Cung ứng và Nội thương Ai Cập (Tổng cục Cung ứng hàng hóa) vừa có thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn/hạt trung bình, mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài.
xuat khau gao
(TBTCO) - Doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội xuất khẩu gạo khi Ai Cập vừa có thông báo mời thầu gạo trắng hạt ngắn, hạt trung bình, mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm cả trong nước và nước ngoài.
Samsung
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.
giay phep
(TBTCO) - Chính phủ vừa thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.
hội thảo nông nghiệp
(TBTCO) - Mục tiêu năm 2017 ngành Nông nghiệp phải đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng đã đề xuất với Chính phủ là 2,5-3%, xuất khẩu có thể tiếp tục duy trì từ 33-35 tỷ USD, đặc biệt phải thu hút doanh nghiệp, xây dựng được chuỗi giá trị, tăng quy mô sản xuất để đưa nông nghiệp Việt Nam lên một đẳng cấp mới.
cục thuế nghệ an
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, trong năm 2016, cơ quan này đã thực hiện cấp mới mã số thuế cho 1.844 doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó cấp qua liên thông với Sở Kế hoạch và Đầu tư là 1.768 đơn vị, cấp tại cơ quan thuế cho các tổ chức khác là 76 đơn vị.