Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cấp tướng
nguyễn tạo
(TBTCO) - Sáng 14/6, Quốc hội (QH) thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Việc phong thăng hàm cấp tướng nhận được nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Có ĐBQH cho rằng, vấn đề này dư luận cũng có ý kiến khác nhau và cử tri cho rằng, “thời bình sao nhiều tướng thế”.
CTQH
(TBTCO) - Chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 43, dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Trong ngày họp đầu tiên, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.
DVH
(TBTCO) - Theo quy định mới của Luật Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), mức trần quân hàm đối với lãnh đạo công an các tỉnh thành là đại tá, trừ Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên, hiện nay có một số lãnh đạo công an các tỉnh đã được phong quân hàm cấp tướng.
 sỹ quan quân đội
(TBTCO) - Sáng 27/11, tại hội trường, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, với tỷ lệ 73,04% số đại biểu tán thành. Quốc hội cũng thông qua Luật sỹ quan công an nhân dân (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành là 71,83%.
Luật sĩ quan quan đội nhân dân
(TBTCO) - Sáng nay, UBTVQH đã khai mạc phiên họp thứ 21 diễn ra từ ngày 9/9 - 24/9 tại Hà Nội. Sau phần phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.