Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Caracas
venezuela
(TBTCO) - Tại Venezuela, ngày càng có nhiều mặt hàng 'neo giá' theo đồng USD và theo đó, ngày càng có nhiều giao dịch mua bán trực tiếp bằng ngoại tệ...