Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cắt giảm các dòng thuế Bộ Tài chính
cang
(TBTCVN) - Đến nay Việt Nam đang đi đúng lộ trình trong việc thực hiện hội nhập khu vực và thế giới. Tính đến thời điểm 1/1/2014, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ban hành các biểu thuế ưu đãi thuế nhập khẩu đối với 8 Hiệp định Thương mại tự do( FTA) đã ký kết.