Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cắt giảm sản lượng dầu mỏ
loc
(TBTCO) - Ngày 6/12, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu không thuộc OPEC, gọi là OPEC+, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày.