Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cắt giảm thủ tục
MTD
(TBTCO) - Đến nay, các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh; 21 văn bản để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành; giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với các sản phẩm, hàng hóa sắt, thép theo Quyết định 765/QĐ-BCT để thông quan hàng hóa…
Bà rịa -vũng tàu
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính, năm 2018, ngành Hải quan đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bước đầu đã cắt giảm, đơn giản hóa được 14 thủ tục, qua đó tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp (DN).
cơ quan thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
công an hải quan
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
dk
(TBTCO) - Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất bãi bỏ và đơn giản 99/163 điều kiện đầu tư kinh doanh, chiếm khoảng 60% các điều kiện hiện hành trong lĩnh vực này.
Kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sẽ tiếp tục rà soát cắt, giảm đơn giản hóa thủ tục điều kiện kinh doanh theo Luật Đầu tư và cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục chuyên ngành.
tthc
(TBTCO) - Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu cắt giảm chi phí, cắt giảm thời gian, loại bỏ phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp là trọng tâm.
Ninh Bình
(TBTCO) - Năm 2017, tỉnh Ninh Bình đã bãi bỏ 11 thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết đối với 96 TTHC, quy định rõ thời gian giải quyết của 11 TTHC.