Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầu đường sắt đô thị vượt sông Hồng
Cầu Long Biên
(TBTCO) - Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI), Bộ Giao thông vận tải, đơn vị chịu trách nhiệm lập phương án xây dựng đã đưa ra 3 phương án xây dựng cầu đường sắt đô thị vượt sông Hồng.