Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cầu Mỹ Thuận
cau
(TBTCO) - Tổng vốn đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn là hơn 5.000 tỷ đồng; thời gian thi công dự kiến từ năm 2019 - 2023. Còn cầu Rạch Miễu 2 sẽ khởi công vào năm 2021 và hoàn thành vào năm 2024, với tổng đầu tư khoảng 5.140 tỷ đồng.
cau
(TBTCO) - Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) vừa trình Bộ Giao thông Vận tải báo cáo nghiên cứu khả thi (báo cáo giữa kỳ) dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Cổ Chiên
(TBTCO) - Cầu Mỹ Thuận 2 là một phần của đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương có vai trò quan trọng trong việc tăng năng lực giao thông qua sông Tiền và duy trì giao thông trên toàn tuyến.
Cầu Mỹ Thuận
(TBTCO) - Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng dự án cầu Mỹ Thuận 2 vượt sông Tiền theo hình thức BOT.