Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầu Tân Phong
Tân Phong
(TBTCO) - Ngày 9/1/2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khánh thành cầu Tân Phong trên QL21B tỉnh Nam Định thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2, tổng mức đầu tư 463,141 tỷ đồng.
Cầu Tân Phong
(TBTCO) - Đây là công trình thuộc Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2 sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và một phần vốn ngân sách.