Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầu trái phiếu hạn chế
(TBTCO) - Tuần từ 11-15/11, nguồn cung trái phiếu chính phủ vẫn được duy trì tốt với 5.000 tỷ đồng và 4.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu sẽ ở mức hạn chế do tác động bởi yếu tố tâm lý lo ngại chi phí vốn có thể bị biến động trong thời gian tới.