Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầu treo Sam Lang
Sam Lang
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo công tác sữa chữa Cầu treo Sam Lang (Điện Biên) phải hoàn thành trong tháng 9/2014 để đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện an toàn cho người dân.
Cầu treo Sam Lang
(TBTCO) - Tối 22/7/2014, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (Bão Ramasun) làm xảy ra trận lũ lịch sử từ thượng nguồn đổ về đã làm lật cầu treo Sam Lang. Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo Sở GTVT Điện Biên và các cơ quan chức năng của Bộ sớm dựng lại cầu để bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi.