Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cầu văn phòng 2014
văn phòng cho thuê
(TBTCO) - 2 thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, tổng diện tích văn phòng thuê mới dự kiến đạt khoảng 37.161 m2 và 27.871 m2, tăng lần lượt 15% và 14% so với năm 2013.