Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cây lúa
trái cây XK
(TBTCO) - Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa cảnh báo các hình thức lừa đảo, gian lận thương mại của một số công ty nhập khẩu tại Dubai.
Theo chương trình thí điểm BHNN: Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm
(TBTCO) - Báo cáo chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) của tỉnh Thái Bình cho thấy, tổng số hộ tham gia bảo hiểm cây lúa là 31.041 hộ, trong đó hộ nghèo tham gia bảo hiểm là 29.426 đạt 91,5%, hộ cận nghèo 1.320 hộ, đạt 7,9%...
nghệ an
(TBTCO) - Sau 3 năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), Nghệ An đã đạt được thành công bước đầu với 152.958 hộ nông dân tham gia. Tính đến ngày 20/6/2014, Nghệ An đã giải quyết bồi thường thiệt hại cho hàng ngàn hộ nông dân với tổng số tiền bồi thường là 16,5 tỷ đồng.
(TBTCO) - Kết quả tính toán sơ bộ của Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An, sau 2 năm thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tính đến ngày 25/11, đã có 756 hộ nhận tiền bảo hiểm của công ty, với tổng số tiền 8,13 tỷ đồng.
(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa thông báo kết quả chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), tính tới hết tháng 9/2013. Theo đó, doanh nghiệp (DN) này chiếm hơn 2/3 chương trình, cả về số hộ tham gia, tổng giá trị bảo hiểm, doanh thu và giá trị bồi thường…
lua
(TBTCO) - Đây là số tiền vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phê duyệt tại Quyết định số 10901/BTC-NSNN hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phí bảo hiểm cây lúa vụ Xuân năm 2013.