Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cây su su
Làm giàu từ cây su su13:53 | 04/07/2013
(TBTCVN) - Trồng su su cho thu nhập cao hơn các cây rau màu khác từ 3 - 5 lần, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu cho nông dân. Tuy nhiên để có thương hiệu và đầu ra ổn định, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành.
Làm giàu từ cây su su13:52 | 04/07/2013
(TBTCVN) - Trồng su su cho thu nhập cao hơn các cây rau màu khác từ 3 - 5 lần, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo và làm giàu cho nông dân. Tuy nhiên để có thương hiệu và đầu ra ổn định, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành.