Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CBCCVC
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
tra luong
(TBTCVN) - Trong thời gian tới, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) sẽ thực hiện chi trả lương theo mức độ tự chủ. Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được quyền quyết định số lượng người làm việc, tiền lương theo kết quả hoạt động.
bộ trưởng gửi thư
(TBTCO) - Ngày 3/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư thăm hỏi động viên các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại các đơn vị trong ngành Tài chính trên địa bàn các tỉnh miền Trung.