Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CCHC
bt dinh tien dung
(TBTCVN) - Năm 2018 qua đi với nhiều dấu ấn và những thành công trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. Trong năm 2019, ngành Tài chính tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tạo đà vững chắc để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2016-2020.
Cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục.
(TBTCVN) - Năm 2018, với sự chủ động, nỗ lực vượt bậc, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Ứng dụng máy soi chiếu hàng hóa trong ngành Hải quan. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Năm 2018, ngành Tài chính tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan, vừa hỗ trợ cho công tác quản lý vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp (DN).
hn
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội là đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất trong toàn hệ thống trên tất cả các phương diện, đóng vai trò rất quan trọng trong thành tích chung của cả hệ thống KBNN.
Trao thưởng
(TBTCVN) - Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài chính được thực hiện bền bỉ nhiều năm qua đã đi vào thực chất, với chất lượng và hiệu quả ngày một rõ nét hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.
ngành thuế, ngày pháp luật
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các cục thuế địa phương tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2018.
thứ trưởng vũ thị mai
(TBTCO) - Cục Tin học và Thống kê tài chính Bộ Tài chính vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tại cuộc họp triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Tài chính, diễn ra vào trung tuần tháng 8/2018.
Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại bộ phận Một cửa, BHXH huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: Chính Phạm
(TBTCVN) - Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ vừa có thông báo kết luận kiểm tra công tác CCHC tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiến hành trong tháng 7/2018.
Chi phí thủ tục thuế thấp nhất trong nhóm các TTHC. Ảnh: T.T
(TBTCVN) - Thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.