Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Central Retai
thit lon tuoi
(TBTCO) - Ngày 6/1, Hệ thống đại siêu thị GO!/Big C, một thành viên của tập đoàn Central Retail, sẽ áp dụng chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli), nhằm chung tay bình ổn thị trường thịt lợn.