Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Central Retalil
dich
(TBTCO) - Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đã trao tặng 4 phòng điều trị cách ly áp lực âm, hỗ trợ cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong đó, 2 phòng được trao cho bệnh viện tại Hà Nội và 2 phòng trao tặng cho bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh.