Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chấm dứt
séc thanh toán
(TBTCO) - Thông cáo báo chí ngày 18/11 của các cơ quan trên cho biết các ngân hàng Nam Phi sẽ không chấp nhận séc ký gửi hoặc séc thu/lĩnh tiền mặt sau ngày 31/12/2020.
HQ Ha nội
(TBTCO) - 15 đại lý làm thủ tục hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hà Nội vừa bị chấm dứt hoạt động do không đáp ứng được quy định của Bộ Tài chính.
hải quan
(TBTCO) - Trong nửa đầu tháng 8/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt, tạm dừng hoạt động đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh…
telegram
(TBTCO) - Ứng dụng tin nhắn Telegram đã từ bỏ dự án đầy tham vọng về phát triển hệ thống thanh toán và tiền điện tử sau một cuộc chiến pháp lý với các cơ quan chức năng tại Mỹ.
anh moi
(TBTCO) - Theo báo cáo của Ban quản lý các KCX và KCN TP.HCM (Hepza), hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực này đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, với hàng nghìn lao động phải nghỉ việc hoặc tạm dừng làm việc.
tổng cục hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban các quyết định chấm dứt hoạt động làm thủ tục đại lý hải quan đối với 1 doanh nghiệp (DN) tại Bình Dương và 2 DN tại TP. Hồ Chí Minh do không đáp ứng được quy định của Luật Hải quan…
HQ Tây Ninh
(TBTCO) - Căn cứ Luật Hải quan và các nghị định của Chính phủ, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định chấm dứt hoạt động kho ngoại quan tại cửa khẩu Tây Ninh kể từ trung tuần tháng 10/2019.
HTX
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2019 và thay thế Nghị định 151/2007/NĐ-CP.
Đại lý hải quan
(TBTCO) - Trong tháng 8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định chấm dứt hoạt động một số đại lý hải quan và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa…