Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chậm GPMB
Nguyễn Thế Thảo
(TBTCO) - Hà Nội đứng thứ 3/63 tỉnh về thu hút FDI và có xu hướng duy trì đều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng các dự án FDI vẫn còn chậm.