Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chậm quyết toán
Hà Nội tập trung xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản
(TBTCO) - UBND Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố hướng dẫn các chủ đầu tư quyết toán dự án hoàn thành đúng quy định; trình UBND thành phố xem xét, xử lý các chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành.
dự án hoàn thành chậm quyết toán
(TBTCO) - Sắp tới đây, một loạt biện pháp mạnh sẽ được Bộ Tài chính triển khai thực hiện với đích đến là sang năm 2015 sẽ chấm dứt được tình trạng nợ đọng quyết toán của các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước.
nhà
(TBTCO) - Số liệu này vừa được Bộ Tài chính báo cáo tính đến ngày 30/4/2014. Như vậy, số các dự án đã hoàn thành quyết toán mới chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn.