Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chào bán chứng khoán
vsh
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã Ck VSH) đã họp thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã Ck TDP), do thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không đăng ký với ủy ban.
cong ty
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá 37,5 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương - Biwase (BWE), với mức giá khởi điểm là 25.500 đồng/cổ phần.
tn
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã Ck TIP) vừa thống nhất triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
xay lap
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa thông báo tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) đối với Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang.
sach
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 751 nghìn cổ phần của Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội (mã Ck HAB) do UBND TP. Hà Nội nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 49.800 đồng/cổ phần.
qn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hạ Long Quảng Ninh do UBND tỉnh Quảng Ninh nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 18.079 đồng/cổ phần.
ck
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện (mã Ck PTC), cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến bà Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên HĐQT của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã Ck HJS) vừa thông báo đăng ký bán ra toàn bộ hơn 5,1 triệu cổ phiếu HJS.
trai phieu
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã ck AGG) vừa công bố thông qua việc phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu, với giá phát hành bằng mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.