Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chào bán cổ phiếu
dg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 12.300 đồng/cổ phần.
cb
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã Ck GIL) vừa thông báo chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
hh
(TBTCO) - Công ty Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (mã Ck HHS) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc bán 25 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
cmx
(TBTCO) - Công ty CP Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau – Camimex Group (mã Ck CMX) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành 13,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
dxg
(TBTCO) - Ngày 14/8, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã Ck DXG) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22% và chào bán cổ phiếu ưu đãi tỷ lệ 25% với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến 164 triệu cổ phiếu.
dd
(TBTCO) - Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa (mã Ck SBT) vừa công bố thông tin nghị quyết của hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi.
nhh
(TBTCO) - Công ty CP Nhựa Hà Nội (mã Ck NHH) vừa tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019, với nhiều nội dung được thông qua; trong đó có nội dung về phát hành 16,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 11 với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.
nrc
(TBTCO) - Ngày 4/3 tới, Công ty CP Bất động sản Netland (mã Ck NRC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 10075 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
dig
(TBTCO) - Ngày 8/3 tới, Tổng công ty CP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (mã Ck DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 47,6 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10,188 với giá 13.000 đồng/cổ phiếu.