Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chào bán đấu giá
IPO
(TBTCO) - Ngày 16/3, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức 3 phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Xí nghiệp Vận tải Du lịch Hà Nội, Nhà máy Viha thuộc Công ty TNHH MTV Thống Nhất và Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh.