Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
(TBTCO) - Tổng cục Thuế mời thầu gói thầu nhập, tổng hợp dữ liệu phiếu khảo sát thông tin.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Thái Bình Thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm bàn, ghế, tủ văn phòng và bàn ghế khách hàng chờ giao dịch trang bị cho văn phòng KBNN Thái Bình và các đơn vị trực thuộc".
(TBTCO) - Bộ Tài chính thông báo mời chào hàng chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm, lắp đặt rèm gỗ trụ sở làm việc cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh rút rọn của 02 gói thầu thuộc Dự án "Mua vật tư phục vụ công tác chuyên môn".
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Thái Bình thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm lắp đặt Giá kho Lưu trữ trang bị cho các đơn vị thuộc ngành thuế Thái bình năm 2014”.
(TBTCO) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo chào hàng cạnh tranh gói thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bảo quản 3.199 tấn thép dầm cầu I500.
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thông báo mời chào hàng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt Bàn, ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, bàn ghế tiếp khách tại Kho bạc Nhà nước Tỉnh và Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014".