Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chấp hành pháp luật về phí và lệ phí
phí, lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đã ban hành Công văn số 8293 /BTC-TTr gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) đề nghị chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí.