Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chấp thuận niêm yết
hl
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có văn bản chính thức thông báo về quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long - Halcom (mã Ck HID) lên giao dịch trên sàn HSX.
ck
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Xây Dựng 47 (mã Ck C47) được niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của C47 lên 12 triệu cổ phiếu.
ita
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã Ck ITA) được niêm yết bổ sung hơn 719 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của ITA lên hơn 838,4 triệu cổ phiếu.
ssi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (mã Ck SSI) được niêm yết bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của SSI lên hơn 356,1 triệu cổ phiếu.
hdc
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK HDC) được niêm yết bổ sung 13,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của HDC lên hơn 41,1 triệu cổ phiếu.
dxg
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã Ck DXG) được niêm yết bổ sung 25,7 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu lên hơn 100,7 triệu cổ phiếu.
krm
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Mirae (mã Ck KMR) được niêm yết bổ sung hơn 4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của KMR lên hơn 44,4 triệu cổ phiếu.
tco
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã Ck TCO) được niêm yết bổ sung hơn 1,1 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu của TCO lên hơn 14 triệu cổ phiếu.
mbb
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội (mã Ck MBB) được niêm yết bổ sung hơn 33,7 triệu cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, nâng tổng số cổ phiếu của MBB lên hơn 1.159 triệu cổ phiếu.