Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ck
(TBTCO) - Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Xây Dựng 47 (mã Ck C47) được niêm yết bổ sung 2,4 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của C47 lên 12 triệu cổ phiếu.
ssi
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Chứng khoán Sài Gòn (mã Ck SSI) được niêm yết bổ sung 2,3 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của SSI lên hơn 356,1 triệu cổ phiếu.
jvc
(TBTCO) - Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho Cty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã Ck JVC) được niêm yết bổ sung hơn 5,6 triệu cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, nâng tổng số cổ phiếu của JVC lên hơn 62,5 triệu cổ phiếu.
pgd
(TBTCO) - Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chấp thuận cho CtyCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã Ck PGD) được niêm yết bổ sung hơn 17,1 triệu cổ phiếu phát hành thêm, nâng tổng số cổ phiếu của PGD lên hơn 60 triệu cổ phiếu.