Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chặt 6700 cây xanh
cay xanh
(TBTCO) - Đó là ý kiến của GS. Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam tại buổi tọa đàm “Từ đề án 6.700 nhìn lại quy hoạch cây xanh Hà Nội”, được Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng tổ chức chiều 23/3, tại Hà Nội.